List of airports in Vietnam

Vietnam list of airports

Full list of airports in Vietnam includes both the international airports in Vietnam, the largest airports, large airports, and a small civil airports in Vietnam.

The list of airports includes: airport codes in Vietnam (iata codes, icao codes), airport names in Vietnam, the name of the city in which or near which the airport is located.

To obtain detailed information on the desired airport, simply click on the link with the name of the airport.

You can easily sort the data in each column of the table alphabetically (a-z, z-a) just by clicking on the header (City, Airport IATA code or ICAO code). Or you can use the search box at the top of the table by typing the first few letters of the city name, airport name or code of the airport.

# City Airport IATA code ICAO code
1. Banmethuot Phung-Duc BMV VVBM
2. Ca Mau Ca Mau CAH VVCM
3. Cape St Jacques Cape St Jacques CSJ
4. Nha Trang Nah Trang (No longer in operation) CXR VVCR
5. Da Nang Da Nang DAD VVDN
6. Dien Bien Phu Dien Bien DIN VVDB
7. Dalat Lienkhang DLI VVDL
8. Hanoi Noibai International HAN VVNB
9. Quanduc Nhon Co HOO
10. Haiphong Catbi HPH VVCI
11. Hue Phu Bai HUI VVPB
12. Kontum Kontum KON
13. Nha Trang Nha Trang NHA
14. Phan Rang Phan Rang PHA VVPR
15. Phan Thiet Phan Thiet PHH VVPT
16. Phu Vinh Phu Vinh PHU VVVH
17. Phu Quoc Duong Dong PQC YYPQ
18. Pleiku Pleiku PXU VVPK
19. Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International SGN VVTS
20. Soc Trang Soc Trang SOA KSOA
21. Son-La Na-San SQH VVNS
22. Tuy Hoa Tuy Hoa TBB VVTH
23. Tamky Tamky TMK
24. Qui Nhon Qui Nhon UIH VVPC
25. Can Tho Can Tho VCA VVCT
26. Tamky Chulai VCL CWVO
27. Con Dao Coong VCS TAPA
28. Vinh City Vinh City VII VVVH
29. Rach Gia Rach Gia VKG VVRG
30. Phuoclong Phuoclong VSO
31. Vung Tau Vung Tau VTG VVVT
32. Long Xuyen Long Xuyen XLO
33. Quang Ngai Quang Ngai XNG
34. Vinh Long Vinh Long XVL